Välkommen till Kävlingeåns vattenvårdsförbund!!

På grund av den upprepade fiskdöden i Kävlingeån på 1940-talet uppmärksammades den dåliga vattenkvaliteten i ån. Efter ett omfattande undersökningsarbete av ån konstaterades, att vattnet var kraftig förorenat av utsläpp från industri och samhällen. Därför bildades 1953 ”Samarbetsnämnden för Kävlingeåns sanering” och provtagningar av vattnet i ån startades samma år.

Kävlingeåns vattenvårdsförbund bildades 1958 och vattendragskontrollen utökades i förbundets regi. Målet med kontrollen av Kävlingeån är att den skall ge underlag för vattenvårdande åtgärder längs Kävlingeån.

 

 

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com