Recipientkontroll april 2018

2018-04-28
Recipientkontroll 2018

Recipientkontroll 2018

Analysresultaten från Ekologgruppens provtagningar  i Kävlingeåns recipientkontroll för april månad finns nu att ladda ner.

 

 

Sammanfattning april 2018

Provtagningarna utfördes 10 april

 

Vintern höll i sig länge, men 4-5 dagar innan provtagningen blev det milt, med snösmältning som följd. När provtagningen utfördes var det 8 plusgrader, måttlig vind och växlande molnighet.

  • Vattentemperaturen varierade mellan 7,1 och 9,7 grader.
  • Vattenföringen var till följd av snösmältningen hög och det var översvämmat från Vomsjöns utlopp ned till Klingavälsån.

 

Att notera från provtagningsomgången:

  • Vattnet var ”starkt grumlat” i Tranåsbäcken (pkt 51).

I övrigt registrerades inga höga eller onormala värden i månadens analyser.

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com