Recipientkontroll augusti 2018

2018-09-11
Recipientkontroll 2018

Recipientkontroll 2018

Analysresultaten från Ekologgruppens provtagningar  i Kävlingeåns recipientkontroll för augusti månad finns nu att ladda ner.

 

 

Sammanfattning augusti 2018

Provtagningarna utfördes 21 augusti.

 

Augusti inleddes med mycket varmt och torrt väder. En vecka innan provtagningen blev det dock ostadigt med åska och regn. Under provtagningsdagen var det växlande molnighet, 20 grader och svag vind.

  • Vattentemperaturen varierade mellan 15 och 21 grader.
  • Vattenföringen var trots regnet, mycket låg.

 

Att notera från provtagningsomgången:

I Klingavälsån vid Sövdesjöns utlopp (pkt 50) var syretillståndet ”svagt”.

”Starkt” grumlat vatten uppmättes på tre provpunkter (pkt 17, 35 och 50).

Flödena i vattendragen i juli och augsti har varit mycket låga, vilket innebär att utsläpp från reningsverk kan ha utgjort en större andel av det totala flödet än vanligt. Sannolikt kan tex flödena vid provtagningspunkterna i Bråån och Sularpsbäcken till stor del ha bestått av vatten från reningsverken. Det är dock inget som utmärker sig speciellt i månadens analyser, på berörda provpunkter (pkt 33 i Sularpsbäcken och pkt 27A i Båån).

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com