Recipientkontroll januari 2019

2019-02-24
Recipientkontroll 2019

Recipientkontroll 2019

Analysresultaten från Ekologgruppens provtagningar  i Kävlingeåns recipientkontroll för januari månad finns nu att ladda ner.

 

 

Sammanfattning januari 2019

Provtagningarna utfördes 10 januari.

 

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt med snö och regn. Ett par dagar innan provtagningen blev det dock stabilare och kallt. Under provtagningsdagen var det två minusgrader, vinden var svag och det var växlande molnigt.

  • Vattentemperaturen varierade mellan 1,0 och 2,6 grader.
  • Vattenföringen var lite högre än under decemberprovtagningen.

 

Att notera från provtagningsomgången:

Vattnet var ”starkt” grumlat vid Klingavälsåns utlopp (pkt 35). Vattnet var turbulent vid provtagningsplatsen, så orsaken kan vara uppgrumling av bottensediment.

Den ökade avrinningen medförde ”extremt höga” totalkvävehalter på tre provpunkter (pkt 3, 20 och 27A).

I övrigt registrerades inga höga eller onormala värden i månadens analyser.

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com