Recipientkontroll januari och februari 2018

2018-03-11
Recipientkontroll 2018

Recipientkontroll 2018

Vi har nu en ny konsult, Ekologgruppen i Landskrona AB, som tar våra prover. Detta innebär att  månadsrapporternas utseende skiljer sig en aning från föregåendes års rapporter. Det är dock inte någon skillnad på innehållet. Punkterna som provtas är desamma som tidigare.

 

 

Sammanfattning februari 2018

Provtagningarna utfördes 20 februari

 

Vädret som föregick provtagningen var kallt, minusgrader på nätterna och plus på dagara, med relativt liten nederbördsmängd. Under provtagningsdagen var det en plusgrad, vinden var svag och det var molnigt.

  • Vattentemperaturen varierade mellan 1,9 och 3,7 grader.
  • Vattenföringen var lägre än vid januariprovtagningen och de värsta översvämningarna vid Vombsjöns utlopp och Klingavälsån hade sjunkit undan.

Att notera från provtagningsomgången:

  • Vattnet var ”starkt” grumlat på ca hälften av provtagningpunkterna.
  • ”Extremt höga” totalkvävehalter uppmättes i Tranåsbäcken (pkt 51) och i Bråån (pkt 27A och 53A).

I övrigt registrerades inga höga eller onormala värden i månadens analyser.

 

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com