Recipientkontroll mars 2018

2018-04-02
Recipientkontroll 2018

Recipientkontroll 2018

Då har vi fått Ekologgruppens analysresultat från provtagningarna i recipientkontrollen i Kävlingeån för mars månad.

 

 

Sammanfattning mars 2018

Provtagningarna utfördes 13 mars

 

Vädret som föregick provtagningen var kallt med snökaos i södra Skåne. Ett par dagar innan blev det dock mildare. När provtagningen utfördes var det ett par tre plusgrader och snösmältning. Vinden var svag till måttlig och det regnade.

  • Vattentemperaturen varierade mellan 1,7 och 3,5 grader.
  • Vattenföringen var till följd av snösmältningen stigande.

 

Att notera från provtagningsomgången:

  • Vombsjön var täckt av is och utloppet (pkt 17) var den enda stationen som inte hade ”starkt” grumlat vatten.
  • BOD- och ammoniumhalterna var något förhöjda på ett par provpunkter.
  • ”Extremt höga” totalfosforhalter uppmättes i Björkaån (pkt 20) och i Bråån (pkt 27A), där även totalkvävehalten var ”extremt hög”.

 

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com