Recipientkontroll november 2018

2018-12-10
Recipientkontroll 2018

Recipientkontroll 2018

Analysresultaten från Ekologgruppens provtagningar  i Kävlingeåns recipientkontroll för november månad finns nu att ladda ner.

 

 

Sammanfattning november 2018

Provtagningarna utfördes 20 november.

 

Vädret som föregick provtagningen var milt med lite nederbörd. Under provtagningsdagen regnade det, vinden var måttlig och temperaturen var ca 4 grader.

  • Vattentemperaturen varierade mellan 4 och 7 grader.
  • Vattenföringen var fortfarande låg.

 

Att notera från provtagningsomgången:

”Starkt” grumlat vatten uppmättes i Klingavälsåns utlopp (pkt 35). I Vomsjöns utlopp (pkt 17) uppmättes en ”extremt hög” totalfosforhalt.

I övrigt registrerades inga höga eller onormala värden i månadens analyser.

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com