Recipientkontrolldata till och med december 2018

2019-02-06
Recipientkontroll 2018

Recipientkontroll 2018

Analysresultaten från Ekologgruppens provtagningar  i Kävlingeåns recipientkontroll för december månad finns nu att ladda ner. I och med att decemberrapporten från recipientkontrollen har anlänt kan man summera årets provtagningar i kontrollprogramet.

 

 

Sammanfattning december 2018

Provtagningarna utfördes 13 december.

 

Vädret som föregick provtagningen var milt med lite nederbörd. Helgen innan provtagningsdagen kom det dock en del regn. Under provtagningsdagen var det nollgradigt, molnigt och vinden var svag, nordlig.

  • Vattentemperaturen varierade mellan 2 och 4 grader.
  • Vattenföringen var högre än vid de senaste provtagningarna, men fortfarande relativt låg, trots regnet.

 

Att notera från provtagningsomgången:

Vattnet var ”starkt” grumlat i Klingavälsåns utlopp (pkt 35), där även en ”extremt hög” totalfosforhalt uppmättes.

 

Totalkvävehalten var ”extremt hög” på de flesta provpunkterna. Den höga nitratkväveandelen indikerar att det troligen är en utspolningseffekt efter de långvariga lågflödena, som orsakat de höga halterna (som var årets högsta). I Klingavälsån vid Sövdesjöns utlopp (pkt 50) var ammoniumkvävehalten ovanligt hög.

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com