Undersökningar

Kontrollprogrammet

Kävlingeåns vattenkvalitet undersöks med jämna mellanrum i ett så kallat recipientkontrollprogram. Alla provtagningar och analyser utförs av en kontrakterad konsultfirma.

 

Visa provpunkterna på en karta. – Ladda ner årsrapporter från provtagningarna.

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com