Övriga analyser

Inom Kävlingeåns avrinningsområde pågår, förutom vårt eget recipientkontrollprogram, en del regionell och nationell miljöövervakning. På kartan och i tabellen nedan hittar du var de är samt länkar till resultaten av analyserna. Dessa lagras i SLU:s databaser.

 

 

X Y   Namn Frekv. Strl.klass Typ   Delprogram Ansvarig Data

618507

135406

Sjö vid Löberöd

1 ggn/6 år

E

sjö

Omdrevssjöar Nat. miljööv. Data

617666

135851

Vombsjön

1 ggn/6 år

B

sjö

Omdrevssjöar Nat. miljööv. Data

616333

136689

Sövdeborgssjön

1 ggn/6 år

D

sjö

Omdrevssjöar Nat. miljööv. Data

617715

135145

Sjö väst Krankesjön

1 ggn/6 år

E

sjö

Omdrevssjöar Nat. miljööv. Data

617308

135859

Gröne damm

1 ggn/6 år

E

sjö

Omdrevssjöar Nat. miljööv. Data

616412

135924

Sjö väst Blentarp

1 ggn/6 år

E

sjö

Omdrevssjöar Nat. miljööv. Data

617797

135339

Krankesjön

1 ggn/6 år

C

sjö

Omdrevssjöar Reg. miljööv. Data

616415

136415

Sövdesjön

1 ggn/6 år

C

sjö

Omdrevssjöar Reg. miljööv. Data

615899

136823

Ellestadsjön

1 ggn/6 år

C

sjö

Omdrevssjöar Reg. miljööv. Data

616267

136857

Snogeholmssjön

1 ggn/6 år

C

sjö

Omdrevssjöar Reg. miljööv. Data

617346

135743

Häljasjön

1 ggn/6 år

D

sjö

Omdrevssjöar Reg. miljööv. Data

618678

132881

Kävlingeån Högsmölla

12 ggr/år

rinn

Flodmynningar Nat. miljööv. Data

617027

137477

Tolångaån Tolånga

12 ggr/år

rinn

Trendstn. vattendrag Nat. miljööv. Data

617263

135608

Klingavälsån Vomb

24 ggr/år

rinn

Trendstn. vattendrag Nat. miljööv. Data

617797

135339

Krankesjön

4 ggr/år

C

sjö

Regional referenssjö Reg. miljööv. Data

617666

135851

Vombsjön

1 ggn/år

B

sjö

Skånsk sjö Reg. miljööv. Data

616415

136415

Sövdesjön

1 ggn/år

C

sjö

Skånsk sjö Reg. miljööv. Data

616333

136689

Sövdeborgssjön

1 ggn/år

D

sjö

Skånsk sjö Reg. miljööv. Data

616267

136857

Snogeholmssjön

1 ggn/år

C

sjö

Skånsk sjö Reg. miljööv. Data

615899

136823

Ellestadsjön

4 ggn/år

C

sjö

Regional referenssjö Reg. miljööv. Data
Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com