Rapporter

Årsrapporter från provtagningarna i Kävlingeåns recipientkontroll

Kävlingeån vattenkontroll 2018
Kävlingeån vattenkontroll 2017
Kävlingeån vattenkontroll 2016
Kävlingeån vattenkontroll 2015
Kävlingeån vattenkontroll 2014
Kävlingeån vattenkontroll 2013
Presentation av recipientkontrollprogrammet 2013
Kävlingeån vattenkontroll 2012
Presentation av Kävlingeån vattenkontroll 2012
Kävlingeån vattenkontroll 2011
Kävlingeån vattenkontroll 2010
Kävlingeån vattenkontroll 2009
Kävlingeån vattenkontroll 2008
Kävlingeån vattenkontroll 2007
Kävlingeån vattenkontroll 2006
Kävlingeån vattenkontroll 2005
Kävlingeån vattenkontroll 2004
Kävlingeån vattenkontroll 2003
Kävlingeån vattenkontroll 2002

 

Månadsvisa rådata från recipientkontrollen finns här.

 

Övriga rapporter

Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2018
Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2017
Kraftringens årsrapport från kontrollprogrammet i Kävlingeån 2016
Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2016
Kraftringens årsrapport från kontrollprogrammet i Kävlingeån 2015
Elfiske i Kävlingeån och Bråån 2015
Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2015
Presentation av ålgräsundersökningar i Lommabukten 2014
Nätprovfiske i Löddeåns och Kävlingeåns nedre delar 2015
Kvartalsrapport 2 2014 – vattenkontroll Örtoftaverket
Årsrapport 2013 – vattenkontroll Örtoftaverket
Elfiske i Kävlingeån 2013
Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2014
Presentation av ålgräsundersökningar i Lommabukten 2014
Ålgräsinventering i norra Lommabukten 2013
Presentation av Ålgräsinventering i norra Lommabukten 2013
Ålgräsinventering i norra Lommabukten 2012
Presentation av Ålgräsinventering i norra Lommabukten 2012

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com